INX tổ chức Open House để chào mừng cơ sở mới rộng 63.000 foot vuông ở Ohio - Bestprint.vn