John Copeland, Chủ tịch Ex Toyo Ink America, Là Giám đốc Điều hành Mới của NAPIM - Bestprint.vn