Epson đã tạo nên cú sốc lớn ở Quảng trường Thời đại hôm nay với sự kiện 'Bơi trong mực' - Bestprint.vn