The Label Makers được mua lại bởi tập đoàn Tây Ban Nha - Bestprint.vn