Tập đoàn Flint mua lại mực Mỹ để hỗ trợ máy in bao bì - Bestprint.vn