Tập đoàn Kao mua lại máy in phun Collins của Cincinnati thông qua một công ty thuộc tập đoàn Kao ở Mỹ - Bestprint.vn