Nhóm GASC với NAPCO Media để phủ sóng tại chỗ và trước buổi chiếu của PRINT 17 - Bestprint.vn