Frank Romano trở lại Cal Poly vào mùa đông 2017 với tư cách là Giáo sư nghiên cứu - Bestprint.vn