Trung tâm Viscardi và Canon Solutions Hoa Kỳ thông báo về việc ra mắt chương trình đào tạo dịch vụ văn phòng doanh nghiệp - Bestprint.vn