Tôi đã thực hiện hơn 500 cuộc gọi bán hàng trong vài năm qua. Dưới đây là 5 mẹo để có cuộc trò chuyện bán hàng tốt hơn. - Bestprint.vn