Thu nhập và doanh thu quý 4 của Carter's (CRI) đánh bại ước tính - Bestprint.vn