Thu nhập hàng đầu của Quidel (QDEL) và ước tính doanh thu quý 4 - Bestprint.vn