Tập đoàn Flint ra mắt tấm ép chữ mới với lớp mềm - Bestprint.vn