Spandex ra mắt dải từ tính ImagePerfect mới - Bestprint.vn