Paragon CC đầu tư hơn 6 triệu bảng vào việc hoàn thiện - Bestprint.vn