Oswald rời khỏi vị trí giám đốc điều hành của Mondi - Bestprint.vn