Nhà thiết kế mang tính biểu tượng Vera Wang ra mắt thương hiệu Prosecco mới: 'Tôi muốn người tiêu dùng hiểu rằng có thời trang tham gia' - Bestprint.vn