Nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng Aaron Draplin đã nói chuyện tại THREADX 2019 - Bestprint.vn