Người sáng lập này muốn truyền một viên kẹo dẻo với sô cô la, để có được nhiều thứ hơn. Anh ấy không có ý tưởng sẽ khó như thế nào. - Bestprint.vn