Người sáng lập này đã phải vào tù khi mới 15 tuổi. Đó là nơi anh ấy nảy ra ý tưởng thành lập công ty do John Legend hậu thuẫn. - Bestprint.vn