Lil 'Hippo trở thành Dự án NFT đầu tiên để Điều hành Sản xuất Âm nhạc, Phim ảnh và hơn thế nữa - Bestprint.vn