KM: Kofu khởi động lại, Tatsuno bị hoãn - Bestprint.vn