Kiếm 1 triệu đô la: Đây là khoảng thời gian bao lâu để giới siêu giàu trên thế giới (Infographic) - Bestprint.vn