IFS đảm nhận việc bán Slimbox tại Vương quốc Anh - Bestprint.vn