Hai cái tên trong ngành lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Yorkshire - Bestprint.vn