GLGA quyên góp hơn 85.000 đô la cho Quỹ học bổng Đồ họa và In - Bestprint.vn