Gap Inc. có phải là người chiến thắng trong ngành bán lẻ hàng may mặc không? - Bestprint.vn