Epson ra mắt bốn máy in khổ rộng; giới thiệu màu tím - Bestprint.vn