EFI công bố doanh thu kỷ lục trong quý 3 - Bestprint.vn