Doanh nhân này tin rằng tuần làm việc 9 đến 5 đã kết thúc. Vì vậy, cô ấy đã tạo ra một nền tảng phù hợp với tài năng với công việc dựa trên dự án. - Bestprint.vn