David Beckham trao Instagram cho bác sĩ Ukraine cứu mạng trong video xúc động: 'Chúng tôi khóc, nhưng không ai trong chúng tôi sẽ bỏ cuộc' - Bestprint.vn