Cung cấp Trải nghiệm Ngân hàng Kỹ thuật số, Hợp nhất - Bestprint.vn