C&T bổ sung các thành phần tước dao cắt khuôn vào danh mục đầu tư - Bestprint.vn