Công ty quảng cáo Ogilvy sẽ ngừng hợp tác với những người có ảnh hưởng đã chỉnh sửa ảnh của họ ở Anh - Bestprint.vn