Công bố chương trình nghị sự của Hội nghị lần đầu tiên về In Dệt may Kỹ thuật số Hoa Kỳ - Bestprint.vn