Các thiết bị dòng imagePROGRAF TX của Canon hiện đã tương thích với phần mềm SDI - Bestprint.vn