Bill Smith, Nhà in lâu năm, Người hướng dẫn và Giám đốc Giáo dục GATF, Qua đời ở tuổi 90 - Bestprint.vn