Giám đốc điều hành BET Scott Mills đã chứng minh rằng các thương hiệu truyền thông kế thừa vẫn quan trọng - Bestprint.vn