Bạn có nên mua Dip trong Cổ phiếu Tài chính Quốc gia Fidelity không? - Bestprint.vn