Amir Dekel gia nhập GEW Inc. với tư cách là Phó chủ tịch kinh doanh - Bestprint.vn