4 Cổ phiếu có năng suất cao tốt nhất trên S&P 500: Phillips 66, Gilead, Valero và Walgreen Boots - Bestprint.vn