Xerox hoàn thành việc mở rộng 35 triệu đô la nhà máy sản xuất mực EA, tạo ra 54 công việc - Bestprint.vn