Xaar để kiếm 20 triệu bảng thông qua thương vụ Seiko - Bestprint.vn