Walgreens tung ra Tính năng mới trong cửa hàng và một số người mua sắm thực sự ghét nó: 'Đó là một cuộc quay đầu' - Bestprint.vn