Trước đây là Người Da đen Làm nô lệ Gần nhất Người Da xanh Đã dạy Jack Daniel Mọi điều anh ấy biết về Whisky. Hôm nay, Người sáng lập ra Uncle Nearest Premium Whisky Kỷ niệm Di sản của mình. - Bestprint.vn