Trong một thế giới định giá điên cuồng và gây quỹ khổng lồ, liệu khởi động có còn quan trọng không? - Bestprint.vn