Tôi là một người tị nạn từ Châu Âu sau Thế chiến II. Hôm nay, Thẻ Xanh của Tôi nhắc nhở tôi rằng thành công của tôi chưa bao giờ được đảm bảo. - Bestprint.vn