Thực hiện từ Quad, J.Crew Group, AARP để được vinh danh với Giải thưởng Luminaire 2017 - Bestprint.vn