Thúc đẩy thương mại điện tử cho doanh nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cách chính phủ có thể thúc đẩy sự phát triển của các thương hiệu D2C nhỏ - Bestprint.vn