Doanh nhân Fintech quân sự này sử dụng giáo dục và truyền thông để phát triển doanh nghiệp của mình - Bestprint.vn